Henkilötietolain (623/1999) 10 § mukainen REKISTERISELOSTE

Rekisterinpitäjä
Hohtoa Finland Oy
Y – tunnus 2648057-5

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Miira Saarinen
info@puranordic.com

Rekisterin nimi

Pura verkkokaupan asiakasrekisteri.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tilattujen tuotteiden ja palveluiden toimitus ja laskutus
Asiakaspalvelun suoritus
Markkinointi
Mahdollisten ongelmatilanteiden selvitys
Palvelun kehittäminen
Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen suoramarkkinointiin ja etämyyntiin.

Rekisterin tietosisältö

Asiakkaan nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, kirjautumistiedot, uutiskirjeen tilaus, tilaushistoria ja ostoskori.

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakaan ilmoittamat tiedot. Toiminnassa kertyvät tilaustiedot.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta yrityksen ulkopuolelle.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei pääasiassa siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Uutiskirjeiden lähettämiseen käytetään yhdysvaltalaista MailChimp -sähköpostipalvelua, jolloin osa henkilötiedoista siirtyy EU:n ulkopuolelle. Henkilötiedot ovat kuitenkin suojattuna henkilötietolain edellyttämällä tavalla.

Rekisterin suojauksen periaatteeet

Rekisterin säilyttämiseen käytettävä laitteisto on sijoitettu vartioituihin tiloihin, joihin kulku on rajoitettu vain kulkuluvallisille henkilöille.
Henkilötietoihin pääsy on suojattu käyttäjäoikeuksilla ja niihin pääsy vaatii tunnistautumisen käyttäjätunnuksella ja salasanalla.